Een persoonlijk verzoek? > Neem contact met ons op

Soort vragen

Ja/nee vraag
Voeg een vraag met één mogelijk antwoord toe. Je hebt de mogelijkheid om het antwoord "geen commentaar" toe te voegen.
Multiple-choice vragen
Zodra uw vraag is ingevuld, geeft u respondenten de mogelijkheid om één of meer antwoorden te selecteren.
Afbeeldingsvergelijking/notatiebalk
U vult uw vraag in en geeft respondenten de mogelijkheid om de afbeelding te beoordelen en/of een opmerking te maken.
Scorebalk
De beoordelingsbalk wordt gebruikt wanneer u een mening of gevoel over een product of service wilt evalueren.
Scorematrix
Met de score matrix vult u uw vraag in en geeft u verschillende elementen van antwoorden aan. U heeft verschillende scorebalkkeuzes beschikbaar.
Ranking
U voert uw vraag in en geeft de respondenten de mogelijkheid om een bepaalde indeling aan de antwoorden te geven.
Percentage
Met de percentagevraag kunnen respondenten percentages invullen waarvan de verdeling 100% moet bereiken.
Open antwoord
U geeft de respondenten de mogelijkheid om de vraag te beantwoorden in tekst-, datum-, nummer-formaat of ze kunnen hun e-mailadres invullen.
U kunt het aantal toegestane tekens beperken.
Formulier
Respondenten kunnen de vraag beantwoorden in tekst, datum, of met cijfers. Ze kunnen ook hun e-mailadres invullen.
Elk antwoordelement kan van een ander type zijn (tekst, nummer, e-mail, datum).
Vervolgkeuzemenu
De vervolgkeuzemenuvraag werkt op dezelfde manier als een meerkeuzevraag. Het stelt respondenten in staat om hun antwoordkeuze te selecteren via een vervolgkeuzemenu.
Cursor
Respondenten verplaatsen een schuifregelaar om de antwoordkeuze te selecteren.
Keuze van afbeeldingen
U geeft respondenten de mogelijkheid om een of meer afbeeldingen te selecteren.
Bar / Keuzetabel
U vult de titels van de kolommen en rijen in. U kunt het aantal geaccepteerde antwoorden per regel configureren.
Gegevensbord
U vult de titels van de kolommen en rijen in. U kunt de verwachte indeling in de cellen configureren (tekst, nummer, e-mail, datum).
Verborgen veld
Een verborgen veld kan worden ingevuld via een parameter die in de URL wordt doorgegeven om toegang te krijgen tot de vragenlijst.
De sleutel die u invoert, wordt gebruikt als de sleutel van de parameter die in de URL wordt doorgegeven.
U kunt optioneel een tag invoeren die wordt gebruikt om dit veld weer te geven in de analyse van de resultaten.