Een persoonlijk verzoek? > Neem contact met ons op

Enquêteopties

Paginaomleiding
U kunt respondenten doorverwijzen naar een specifieke pagina van uw vragenlijst.
Verplicht antwoord
Met de verplichte functie kunt u het niet mogelijk maken om de vragenlijst voort te zetten als de respondent de vraag niet heeft beantwoord.
Logica voor overslaan
Met logica voor overslaan kunt u respondenten omleiden naar een specifieke pagina of vraag op basis van een antwoordkeuze.
Willekeurige weergave van reacties
Met willekeurige weergave kunt u de antwoorden op een vraag voor elke respondent in een andere volgorde weergeven.
Aantal geaccepteerde antwoorden per vraag
U kunt per vraag één of meerdere mogelijke antwoorden kiezen.
Beheer van de labels van de balk en de scorematrix
U kunt het aantal en het veld met labels in de scorebalk wijzigen.
Een score toewijzen aan antwoorditems
U kunt antwoordkeuzes koppelen aan een score om quizzen te voltooien of respondenten te evalueren.
Correctieteksten weergeven
Post correctieteksten naar respondenten aan het einde van de vragenlijst of na elke reactie.
Een timer gebruiken
Beheer de maximale tijd voor elke respondent die per pagina of vragenlijst wordt besteed.
Een antwoord herhalen
Gebruik antwoorden van een respondent in de volgende vragen.